K Apartment Designed by Pitsou Kedem       Pitsou Kedem有着一个强大的建筑理念,它极致的寻求绝对的真理,追求形式和形状的纯净,以实现舒适和宁静的空间感觉。这种对简单性的不断追求导致了复杂而精确的元素,这反过来又有助于其设计的独特性。大多数项目通过简单的几何,矩形和重复形状来表征,赋予结构和空间精确和互连的外观。与传统的以色列建筑设计风格不同的是Pitsou的设计擅长以纯白、灰和黑等色调营造淡雅、柔和的氛围。K Apartment Designed by Pitsou KedemK Apartment Designed by Pitsou KedemK Apartment Designed by Pitsou KedemK Apartment Designed by Pitsou KedemK Apartment Designed by Pitsou KedemK Apartment Designed by Pitsou KedemK Apartment Designed by Pitsou KedemK Apartment Designed by Pitsou KedemK Apartment Designed by Pitsou KedemK Apartment Designed by Pitsou KedemK Apartment Designed by Pitsou KedemK Apartment Designed by Pitsou KedemK Apartment Designed by Pitsou KedemK Apartment Designed by Pitsou KedemK Apartment Designed by Pitsou KedemK Apartment Designed by Pitsou Kedem
       过去几年来,工作室一直在寻找新材料,采用更新鲜的方法,使能够进入新的领域,超越认可和界限。不同材料、不同建筑和设计语言的组合,甚至是不同的设计学派,在许多项目中创造了一个令人惊讶视觉体验。K Apartment Designed by Pitsou KedemK Apartment Designed by Pitsou KedemK Apartment Designed by Pitsou KedemK Apartment Designed by Pitsou KedemK Apartment Designed by Pitsou KedemK Apartment Designed by Pitsou KedemK Apartment Designed by Pitsou KedemK Apartment Designed by Pitsou KedemK Apartment Designed by Pitsou KedemK Apartment Designed by Pitsou KedemK Apartment Designed by Pitsou KedemK Apartment Designed by Pitsou KedemK Apartment Designed by Pitsou KedemK Apartment Designed by Pitsou KedemK Apartment Designed by Pitsou Kedem

 • 分享
 • 收藏
 • 下载

  今日剩余下载印币抵扣下载次数:0

  下载链接

 • Pitsou Kedem | JLB House , 现代复式建筑 上一篇

  Pitsou Kedem | JLB House , 现代复式建筑

 • Pitsou Kedem | Z House , 光线明媚的住宅 下一篇

  Pitsou Kedem | Z House , 光线明媚的住宅

Sergey Ogurtsov | Moscow Apartment , 现代温馨的四口之家 最新

Sergey Ogurtsov | Moscow Apartment , 现代温馨的四口之家

打分

0条打分

您的评分:

发表

(评论可选填)