Xaman Tulum Pavilion Designed By Estudio Atemporal       位于墨西哥 Tulum的丛林内的一个混凝土酒吧项目,由当地的建筑设计工作室Estudio Atemporal设计。在这个空间中,一系列的混凝土体块从地面出现,与植被形成对比,创建了一系列使用沉重材料的亭子,同时通过其结构可以感到轻盈。这个空间产生了一种非常特殊而又不那么明显的体验,让人感觉像是在丛林中发现了一处废墟,让我们质疑它的临时性,仿佛它一直就在那里。Xaman Tulum Pavilion Designed By Estudio AtemporalXaman Tulum Pavilion Designed By Estudio AtemporalXaman Tulum Pavilion Designed By Estudio AtemporalXaman Tulum Pavilion Designed By Estudio AtemporalXaman Tulum Pavilion Designed By Estudio AtemporalXaman Tulum Pavilion Designed By Estudio AtemporalXaman Tulum Pavilion Designed By Estudio AtemporalXaman Tulum Pavilion Designed By Estudio AtemporalXaman Tulum Pavilion Designed By Estudio AtemporalXaman Tulum Pavilion Designed By Estudio AtemporalXaman Tulum Pavilion Designed By Estudio AtemporalXaman Tulum Pavilion Designed By Estudio AtemporalXaman Tulum Pavilion Designed By Estudio AtemporalXaman Tulum Pavilion Designed By Estudio AtemporalXaman Tulum Pavilion Designed By Estudio AtemporalXaman Tulum Pavilion Designed By Estudio AtemporalXaman Tulum Pavilion Designed By Estudio AtemporalXaman Tulum Pavilion Designed By Estudio Atemporal

  • Jane Saidenberg | 56 Leonard PH57 上一篇

    Jane Saidenberg | 56 Leonard PH57

  • Herzog&de Meuron | 56 Leonard PH53 下一篇

    Herzog&de Meuron | 56 Leonard PH53

Dmitry Matveev | Moscow Apartment 最新

Dmitry Matveev | Moscow Apartment

评语

共 评语

您的评分:

发表

(选填)